Groothandel voor doe-het-zelf en vakhandelMenu

León en Nicolas

In het voorjaar van 2018 mochten we bij Galico twee studenten verwelkomen die hier een aantal weken stage hebben gevolgd.

Wij willen León en Nicolas bedanken voor hun inzet de voorbije tijd en hopen hierbij hen een inzicht te hebben gegeven in hun vakgebied en in de bedrijfswereld algemeen.