Groothandel voor doe-het-zelf en vakhandelMenu

Bingo

De eerste Galico Bingo Night was een groot succes!

Bij deze willen we nogmaals de talrijk opgekomen aanwezigen bedanken voor hun bijdrage aan het goede doel.